-

Počet živých dětí narozených v ČR
RokPočet dětí
2015110 764
2014109 860
2013106 751
2012108 576
2011108 673
2010117 153
2009118 348
2008119 570
2007114 632
2006105 831
2005102 211
200497 664
200393 685
200292 786
200190 715
200090 910
199989 471
199890 535
199790 657
199690 446
199596 097
1994106 579
1993121 025

Lidé a společnost

V České republice má bydliště přes 10 milionů lidí.

Složení obyvatelstva ČR

Při sčítání lidu v roce 2011 se celých 25 % obyvatelstva nepřihlásilo k žádné národnosti. Pouze k české národnosti se hlásilo 6 711 624 (64,3 %) obyvatel, druhou nejsilnější skupinou byla národnost moravská (521 801 - 5 %) a na třetím místě národnost slovenská (147 152 - 1,4 %), následovaly národnost ukrajinská (53 253 - 0,5 %), polská (39 096 - 0,4 %) a vietnamská (29 660 - 0,3 %).

Při započtení obyvatel, kteří se hlásili ke dvou národnostem se k české národnosti hlásilo 6 848 945, k moravské 627 613 a ke slovenské 166 956 obyvatel.

V roce 2011 žilo trvale v České republice 9 569 568 státních občanů České republiky (94,9 % obyvatelstva ČR) a 541 664 cizinců (5,1 %). Největší skupinu tvořilo 117 810 státních občanů Ukrajiny (26,2 % cizinců), 84 380 občanů Slovenska (18,8 % cizinců), 53 110 občanů Vietnamu (11,8 % cizinců) a 36 055 občanů Ruska (8,0 % cizinců).

Další stránky v oddělení Lidé a společnost

Hustota zalidnění

Česká republika má hustotu zalidnění 131 obyvatel/km², což je řadí na 12. místo v Evropě. Pás nejnižší hustoty zalidnění lemuje jihozápadní a jižní hranici státu a tvoří jej okresy od Tachova po Jindřichův Hradec.

Úplně nejnižší hustotu mají Prachaticko (37 obyvatel/km²) a Českokrumlovsko (37,5 obyvatel na km²). Naopak nejvyšší hustotu zalidnění mají kromě čtyř městských okresů (Praha, okres Brno-město, okres Ostrava-město, okres Plzeň-město) také průmyslové oblasti jako okres Most, okres Teplice, okres Ústí nad Labem, okres Jablonec nad Nisou, okres Kladno, okres Karviná, které mají přes 200 obyvatel/km²

Náboženství

Dle Českého statistického úřadu se k náboženské víře se při sčítání 2011 přihlásilo celkem 2 168 952 osob, což byla pouhá pětina obyvatel. Téměř 1,5 milionu osob uvedlo i slovní zápis konkrétní církve, náboženské společnosti nebo náboženského směru. V tomto počtu byly zahrnuty i osoby, které uvedly slovní zápis obecný - např. „katolík“, „evangelík“, „křesťan“ a osoby, jejichž zápisu nebylo možné přiřadit samostatný kód z číselníku a byly zahrnuty do skupiny označené jako „jiné“. Obecných zápisů bylo téměř 92 tisíc a zhruba dalších 53 tisíc osob bylo zahrnuto do kategorie „jiné“.

Více než 700 tisíc osob se přihlásilo k víře bez vazby na církev, tzn. přímo na sčítacím formuláři zvolily „věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“ bez dalších podrobností. Relace mezi věřícími hlásícími se k církvi a věřícími bez vazby na církev byla v celorepublikovém úhrnu 2:1, neplatilo to ale obecně ve všech územních celcích. Např. ve Zlínském kraji se uvedený poměr blížil hodnotě 4:1 ve prospěch věřících hlásících se k církvi, zatímco v Ústeckém kraji byla tato relace v podstatě vyrovnaná 1:1.

Rodičovství a děti

Rodičovství = všechny úlohy a úkoly spojené s narozením (či jiným získáním - osvojením apod.) a následnou výchovou dítěte. Výsledkem úlohy rodiče je vytvoření nezávislé dospělé osobnosti.

Způsob výkonu rodičovství je v mnohém závislý na kultuře, místních zvycích, rodinných tradicích a podpoře státu.

  • Články a další obsah na téma rodičovství a děti: Blog otce • Vybavení na letní tábor • Ceny vybavení do 1. třídy základní školy • Dětské nemoci

České tradice

Velkým svátkem pro většinu české společnosti jsou v zimě Vánoce a na jaře Velikonoce.

Největší český folklorní festival se koná pravidelně ve Strážnici na Hodonínsku, kde se nejen v místním skanzenu Slovácka odehrávají Strážnické slavnosti písní a tanců. Bohatý program nabízí také přehlídku lidových krojů, zvyků, lidových tanečních souborů, tradičních řemeslných výrobků i hojnost jídla a pití. Tyto slavnosti se konají již od roku 1945.

Nejznámější lidová slavnost je každoroční Jízda králů ve Vlčnově v okrese Uherské Hradiště. Vlčnovský kroj je také považován za nejkrásnější lidový kroj u nás.

Oslava rodného jména

V České republice jako i jinde ve světě je zvykem zasvětit datum v kalendáři určitému rodnému (křestnímu) jménu. Osoba s tímto jménem pak v určený den slaví svůj svátek - jmeniny.

Osobnosti ČR

  • Významné osobnosti především českého původu najdete na stránce Osobnosti.

Kriminalita v ČR

Kriminalita = jednání v rozporu s českými zákony a nařízeními, tedy jednání, kdy se lidé dopouštějí přestupků a trestných činů.

Dle statistik Policie ČR se v České republice páchají nejčastěji majetkové trestné činy (za rok 2015 jich bylo 139 092). Násilných trestných činů eviduje Policie za stejné období 15 669, z toho je 155 vražd. Obvyklý u nás není např. trestný čin Omezování svobody vyznání (0 případů) nebo braní rukojmí (1 případ). Trestnými činy byla v roce 2015 způsobena škoda ve výši 26 898 577 Kč, bylo evidováno 247 628 trestných činů a 126 081 jich bylo hned nebo dodatečně objasněno. Policií bylo vyšetřováno nebo stíháno 101 881 osob.

Ve věznicích bylo v polovině roku 2016 vězněno 22215 dospělých osob, z toho 1 913 jich bylo ve vazbě a 20239 ve výkonu trestu. Z celkového počtu vězněných osob je 1 765 cizinců. 48 lidí má doživotní trest. Celkové náklady na jednoho odsouzeného (člověka ve výkonu trestu) se v současnosti pohybují kolem 1000 Kč na jednoho vězně a den.

Zacházení s odsouzenými lidmi vychází v České republice z principů restorativní justice, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby si pachatel uvědomil odpovědnost za své činy, snažil se o napravení jejich důsledků a po vykonání trestu se začlenil do společnosti jako řádný občan respektující právní normy.