-

UNESCO

[UNESCO]UNESCO je mezinárodní organizace založená roku 1945 a se sídlem v Paříži. Má přes 190 členských zemí. Zkratka UNESCO znamená United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, neboli česky přeloženo Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

Organizace UNESCO byla založena po druhé světové válce v reakci na potřebu udržování míru a rozvíjení spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury. Tehdejší Československo patřilo mezi zakládající členy.

UNESCO se zabývá činností v pěti hlavních oborech:

  1. Komunikace a informace
  2. Kultura
  3. Přírodní vědy
  4. Sociální a humanitní vědy
  5. Vzdělání

Ke vzniku UNESCO došlo na diplomatické konferenci v Londýně 4. 11. 1945, kde zástupci dvaceti zakládajících států podepsali Ústavu UNESCO.

Zakládajícími zeměmi UNESCO jsou: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA.