-

Náboženství

Většina náboženství souvisí se vztahem člověka a jeho víry k určitému bohu nebo božstvům, či jiné nadpřirozené síle, která má schopnost ovlivňovat osud člověka a dělá to podle toho, jak se sám člověk chová. Náboženství tak většinou od člověka vyžaduje určitý způsob chování, případně dodržování určitých obřadů a používání určitých náboženských symbolů.

Křesťanství

 • Vznik: V prvních dvou stoletích našeho letopočtu.
 • Rozšíření: Celosvětové

Křesťanství je monoteistickým náboženstvím, to znamená, že Bůh je samojediný a žádní další bohové neexistují. Bůh je považován za stvořitele celého světa a za pána nad časem i dějinami.

Více o křesťanství

Judaismus

 • Vznik: 13. stol. př. n. l.
 • Rozšíření: Celosvětové

Judaismus je nejstarším monoteistickým náboženstvím - jeho přívrženci uznávají jediného Boha, který stvořil a řídí svět, a jeho duch se projevuje v každém lidském jednání i v zákonitostech přírody a vesmíru.

Více o Judaismu

Islám

 • Vznik: 7. století
 • Rozšíření: V pásu od Maroka po Indonésii

Islám je nejmladší z velkých světových náboženství, zrodil se na Arabském poloostrově, uprostřed drsné pouště.

Více o Islámu

Hinduismus

 • Vznik: 15. století př.n.l.
 • Rozšíření: Indie, Nepál, Srí Lanka

Hinduismus je velký nábožensko-filozofický systém, který vznikl ve starověké Indii. Vytvořily ho indoevropské kmeny Árjů, které přišly do Indie z pravlasti Indoevropanů - ležící pravděpodobně na území dnešního Turecka.

Více o Hinduismu

Buddhismus

 • Vznik: 500 př.n.l.
 • Rozšíření: Velká část Asie, menší skupiny po celém světě

Buddhismus vznikl v Indii a má společné kořeny s hinduismem ve védách a především v upanišádách, které byly zdrojem inspirace pro všechny indické filozofy. (Více v hinduismu ). Narozdíl od hinduistů ale buddhisté neuznávají posvátnost a neomylnost védských spisů.

Více o Buddhismu

Konfuciánství

 • Vznik: 500 př.n.l.
 • Rozšíření: Čína, Tchaj-wan, Singapur

Asi před 2500 lety vznikly v Číně dva velké nábožensko-filozofické systémy - konfuciánství a Taoismus.

Příprava obsahu - převzato z původního webu o náboženství na Apu.cz

Svědci Jehovovi

Toto jsou převzaté části textů z jiných webů. U každého je odkaz, takže si ho lze přečíst celý. V pravém menu je odkaz na české oficiální stránky této organizace a též na neoficiální stránky s informacemi, o nichž údajně svědci zásadně nehovoří.

Lidé by měli být informováni o Strážní věži a jejím učení. Možná i vy jste objevili ve své poštovní schránce nějakou publikaci Svědků Jehovových, možná i vás jednou navštíví členové této církve, kteří chodí od dveří ke dveřím, jak jim káže Strážní věž. Přicházejí bez pozvání. Jejich snahou a úkolem je získat další příznivce svého učení. Velmi dobře počítají s vašimi námitkami. Velmi dobře chápou problémy kterékoliv víry, kromě své vlastní. Vyznávají lásku k bližnímu, ale na druhé straně pohrdají každým, kdo není stoupencem Strážní věže. Tvrdí, že Strážní věž je jediná pravda, jediné správné náboženství. Strážní věž učí, že každé jiné učení, než víra Svědků Jehovových, je mylné a všichni věřící kromě nich jsou služebníci Satana. Svědkové Jehovovi nemají žádné výčitky svědomí, když útočí na všechny základy vaší víry. Jsou naučeni prodávat učení Strážní věže a očekávají, že se jim tato snaha vyplatí.

Prohlašovali, že jsou nejrychleji se šířícím náboženstvím na světě. Jsou pověstní návštěvami v domácnostech, obvykle lidem nabízejí výtisk svého časopisu „Strážní věž„. Neoslavují narozeniny, vánoce ani velikonoce, nezúčastňují se vyučování náboženství ve školách, ani v nejnutnějších případech nedovolují přijmout transfuzi krve, odmítají vykonávat vojenskou službu, odmítají volit, nebo vyjádřit příslušnost k nějaké zemi nebo praporu. Byli často pronásledováni, hlavně v Hitlerovských koncentračních táborech. Donedávna trpěli za „železnou oponou“ a v některých afrických zemích trpí dodnes. I navzdory tomu, že je chtěli vyhubit mají asi 2 250 000 členů hlavně ve V.B., USA, BRD, a v Kanadě.

Svědci Jehovovi jsou nejzapálenějšími misionáři ze všech nábož. skupin. Každý jejich člen je pokládán za posla a nikdo se nemůže stát členem dříve, než vykoná první návštěvy v domácnostech. Řadoví členové se mají věnovat návštěvám 10 hodin měsíčně a rozdat aspoň 12 časopisů. Od průkopníků se očekává 100 hodin návštěv měsíčně, přičemž si mohou přivydělávat

Zdroj: www.maturita.cz

Nejdříve, čím se vlastně vyznačují. Svědkové Jehovovi si říkají křesťané, ale přitom nevěří, že Ježíš Kristus je Bůh. To je hlavní teologický rozpor. Oni nejsou církev, ale organizace. Jejich vedení se nazývá Ústředí (v Brooklynu), zvaný také „věrný a rozvážný otrok“. Přijali mnoho dogmat, které křesťanské církve neuznávají. Největší problém je cenzura informací, snaha o totální kontrolu mysli člověka, vytváření závislosti na organizaci. Nebezpečnost sekty jest v tom, že ji člověk zasvěcuje veškerý svůj majetek a nemůže mít jiný názor na doktrínu než organizace. Jakmile by se o to pokusil, byl by exkomunikován, a zbývajícím členům sekty by bylo přikázáno, že se nesmí s tímto člověkem stýkat, natož se s ním bavit, pod hrozbou exkomunikace. Celý jejich život je závislý na organizaci. Na rozdíl od křesťanských církví, které umožňují zachovávat volnou diskusi o problematice a mít vlastní názory, také přestup do jiné církve, aniž by jste přišli o staré přátele.

Vzal jsem si na mušku vznik jejich organizace, Charlese Russela a spojitost organizace se Svobodnými zednáři. Existují průkazné dokumenty, které svědčí o tom, že Charlese Russel, byl Svobodný zednář. V době svého působení to veřejně přiznal před novináři i ve svých publikacích. Nazval Ježíše Krista Velmistrem Svobodného zednářství. Ve své literatuře používá výrazy typické pro rozenkruciánské hnutí, což je v podstatě to samé jako dnešní New Age. Kdo se trochu vyzná v téhle problematice, pozná, že jeho díla vykazují četné a nesporné důkazy o tom, že Russel byl opravdu svobodný zednář, který se hlásil k učení, které nemá s křesťanstvím nic společného. Ve středověku, byli lidé za tyto názory upalování, neboť to je kacířství či hereze.

Zdroj: Křesťan.cz