-

Démétér

2. pád Démétry, lat. Ceres

Dcera Titána Krona a jeho manželky Rheie.

Bohyně plodnosti země a rolnictví.

Po narození ji stihl stejný osud jako její sourozence, otec Kronos je z obavy o svou vládu všechny pozřel. Tomuto osudu unikl jen nejmladší Zeus a ten také ostatní vysvobodil a Krona svrhl.

Po vítězství přizval sestru Démétér na Olymp a při rozdělování funkcí mezi bohy jí svěřil péči o plodnost země. Aby tato plodnost nepřišla na zmar, naučila Démétér lidi obdělávat pole. Stala se tak zakladatelkou rolnictví a tím pádem i nového způsobu života, který vystřídal dosavadní kočovné lovectví a pastevectví. Zároveň dala lidem zákony, jimiž se ve svém novém životě měli řídit.

Démétér byla dárkyní tichého a klidného života, sama si však klidu mnoho neužila. S nepříliš významným bohem či polobohem Iasiónem měla syna Plúta, který se stal bohem bohatství a zároveň příčinou jejího žalu. Kyž se totiž o jeho narození dozvěděl Zeus, který předtím marně usiloval o její přízeň, zabil Iasióna bleskem.

Démétér nakonec Diově síle neodolala a měla s ním dceru Persefonu, která ji však způsobila rovněž utrpení a zármutek. Jednoho dne, když se Persefona procházela, otevřela se před ní země a objevil se bůh Hádes, aby si ji odvedl jako manželku do své podsvětní říše. Démétér po ní neúspěšně pátrala devět dní po celém světě. Až bůh Hélios jí řekl, co se stalo. Déméter si šla stěžovat k Diovi na Olymp.

Ten však již nic nezmohl a Déméter potom opustila Olymp, zavřela se do svého chrámu v Eleusíně a seslala na svět neúrodu. Mělo to katastrofální důsledky, a to nejen pro lidi, ale i pro bohy. Lidé totiž na bohy zanevřeli a přestaly jim přinášet oběti. Situace se stala neudržitelnou, a tak ji Zeus vyřešil kompromisem. Přinutil Háda, aby se zavázal, že propustí Persefonu vždy na dvě třetiny roku na svět, kde bude žít s matkou, a Démétér musela dovolit, aby třetinu roku žila Persefona se svým manželem v podsvětí.

Na podzim tedy Persefona odchází do říše mrtvých a Démétér ze žalu přestává dávat přírodě plodnost. Když se však vrací na jaře opět na svět, vítá ji s celou přírodou květy a zelení.