-

Antická - řecká mytologie

Starověké Řecko a po něm Římská říše jsou kolébkou západní civilizace. Veškeré morální a etické hodnoty dneška mají právě v antice své kořeny. Filosofové utvářely názory na fungování světa, které jsou i dnes východiskem pro naše chápání světa. Umělci nastolili etické normy, které jsou platné i dnes. Vědci objevily vesmír a pojmenovaly planety. Spisovatelé a dramatici vytvořily tragédii a komedii.

Starořecká mytologie je bezesporu unikátní.

Vzhledem k ekonomické a sociální stabilitě se řečtí bohové značně liší od okolních božstev. Bohy stvořili lidé a je jasné, že lidé bojácní, sužovaní osudem a zoufalstvím stvoří bohy nemilosrdné a nelítostné. Tak tomu bylo i na počátku řecké kultury. S rozvíjející se ekonomikou a poměrným dostatkem všeho se tito „nemilosrdní“ změnily v ochránce, strážce a bohy převážně lidských vlastností. Specifikum řeckých bohů tkví právě v jejich lidskosti. Mají dobré i špatné vlastnosti, obojí samozřejmě božskou silou zveličené. Na vývoji řeckých bohů můžeme jasně pozorovat rozvoj samotné civilizace.

Uranos

Z počátku, v období strachu, hladu a chaosu, byl nejvyšším a jediným bohem Uranos, bůh nebe a samo nebe. Jeho matkou a zároveň ženou byla Gaia, matka a bohyně země . Jejich děti byly Titáni ( šest dcer a šest synů ), tři jednoocí Kyklopové a tři padesátihlaví a storucí obrové Hekatoncheirové.

Uranos nebyl příliš vzorným otcem. Své děti nenáviděl. Zavíral je do podzemí, aby neohrožovaly jeho neomezenou vládu.

Kronos

Nejmladší z jeho synů titánů Kronos jeho vládu nad světem ukončil - zlatým srpem připravil Urana o mužství a tím i o moc.

Ale jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu. I Kronos se bál vzestupu svých ratolestí a proto nutil svou ženu/sestru Rheiu, aby mu jejich děti dávala k jídlu. To se jí samozřejmě nelíbilo a jednoho dne místo dítěte podstrčila Kronovi oválný kámen v plenkách. Syna Dia schovala na Krétě v jeskyni Dikté a historie se opakovala. Zeus sotva dospěl, svrhl otce a sám se prohlásil vládcem bohů, králů a lidí.

Zeus pak se svou rozvětvenou rodinou vládl na Olympu.

12 olympských bohů

ZeusPoseidónHádésHéraHestiaAthénaAfrodítéArésArtemisApollónHéfaistosHermés

Ostatní bohové

DémétérChaosÚranosGaiaKronosRheiaPrométheusHébéDiónaErósÍrisDionýsos

Hrdinové

HéraklésPerseusOrfeusAmazonky

Další obsah

Trojská válka