-

Politika - Česká republika

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonnou moc má prezident a vláda, v jejím čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament - Poslanecká sněmovna a Senát - a soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.

Výkonná moc

Vláda vydává nařízení a navrhuje zákony, které musí následně schválit Poslanecká sněmovna.

Hlavou státu je prezident, volený každých pět let v přímé volbě. Prezident navrhuje ústavní soudce (které musí dále schválit Senát), za určitých podmínek může rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vetovat zákony (kromě ústavních). Prezident také jmenuje předsedu vlády a další její členy na návrh předsedy. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho prostřednictvím i demise jednotlivých členů vlády.

Zákonodárná moc

Do Poslanecké sněmovny se volí každé 4 roky 200 poslanců na základě poměrného zastoupení. V Senátu je 81 senátorů a každý má šestiletý mandát s tím, že jednou za 2 roky se volí do jedné třetiny Senátu.

poslanecká sněmovna senát
počet členů200 členů81 členů
věkod 21 letod 40 let
volební obdobína 4 rokyna 6 let (každé 2 roky 1/3)
rozpustitelnánerozpustitelný
usnášeníschopnost1/3 členů1/3 členů
usnášeníschopnost v případě ústavního zákona3/5 všech členů3/5 přítomných
imunita členůanoano
volební systémpoměrné zastoupenívětšinový

Politika pochází původně z řeckého polis (město) a politiké techné (správa obce).

Politika je označení procesů a metod rozhodování určité skupiny lidí. V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi nimi.

V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků k dosažení určitého cíle.

České slovo politika má několik významů: Dle významu anglického polity představuje strukturálně-funkční rámec politického procesu a politických aktivit (státní zřízení, volby), ve významu anglického politics představuje politický proces střetávání zájmů, arény, v nichž se pohybují a vyjednávají politici a ve významu anglického policy je programem, opatřením, krokem či záměrem, není spojená s aktéry, ale s tématy (např. sociální politika, vzdělávací politika apod.)

Politická uskupení v ČR

NENÍ DOKONČENO

  • ANO 2011
  • ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
  • ODS - Občanská demokratická strana
  • KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
  • TOP 09
  • KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
  • Strana svobodných občanů
  • Strana zelených
  • Česká pirátská strana
  • Strana soukromníků České republiky