-

České Budějovice

[Samsonova kašna a Černá věž]České Budějovice (německy Budweis) leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše. Jsou statutární město a správní metropole Jihočeského kraje.

Počet obyvatel: 93 513 (rok 2016)

Městu v současnosti chybí ke stotisícové hranici, jíž nikdy nedosáhlo (pouze se jí přiblížilo v roce 1994) několik tisíc obyvatel. Počet obyvatel je přitom důležitý i z hlediska daňových příjmů – například Olomouc, která má jen těsně přes sto tisíc obyvatel, dostává podle současného zákona o rozpočtovém určení daní o tři sta milionů korun více než České Budějovice.

Historie Českých Budějovic

Území, na němž dnes leží České Budějovice, bylo osidlováno už v době kamenné a v 6. století našeho letopočtu se zde usazovaly slovanské kmeny.

Zeměpisná poloha:

severní šířka: 48°57′
východní délka: 14°28′

Rozloha

 • celkem: 5 555 ha
 • zemědělská půda: 2 445 ha
 • orná půda: 1 519 ha
 • zahrady a ovocné sady: 423 ha
 • trvalé travní porosty: 503 ha
 • lesní půda: 291 ha
 • vodní plochy: 537 ha
 • zastavěné plochy a nádvoří: 575 ha
 • ostatní plochy: 1 707 ha

Nadmořská výška

nejnižší: 379 m.n.m.
nejvyšší: 528 m.n.m.

Délka toku řeky v rámci města

 • Vltava: 11,6 km
 • Malše: 3,9 km

Základní klimatologické charakteristiky

 • roční srážkový úhrn (v mm): 620
 • úhrn srážek za vegetační období (v mm): 440
 • průměrná roční teplota: 7,9 °C
 • počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a vyšší: 166
 • roční počet slunečního svitu: 1630 hodin
 • průměrná rychlost větru: 2,4 m/s
 • počet dnů se sněhovou pokrývkou 1 cm a vyšší: 55
 • počet dnů se sněhovou pokrývkou 10 cm a vyšší: 17

Zprávy z Českých Budějovic

Památky v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakakara II. a poblíž stojící Černá věž jsou dav hlavní symboly Českých Budějovic.

Jde o jedno z největších náměstí střední Evropy a tvoří téměř dokonalý čtverec o rozměrech 133×133 m.

Rabenštejnská věž

Městská hradební věž vznikla na přelomu 14. a 15. století. Název je odvozen od dominikána z českobudějovického kláštera Wolfganga Rabensteina, který se na její stavbě finančně podílel. Věž byla součástí opevnění města, sloužila jako vězení, později byla využívána jako skladiště a byty. Po novodobé opravě je věž zpřístupněna a nalézá se zde expozice zbraní a zbroje.

Nisslův dům

Rohový dům je doložený k roku 1837. V domě byla zřízena kancelář společnosti, která provozovala koněspřežní železnici České Budějovice – Linec – Gmunden. Název je odvozen od provozovny firmy Nissl, která zde na přelomu 19. a 20. století vyráběla sešity a knižní vazby.

Dům u Zelené ratolesti

Objekt nechal vystavět v roce 1821 Tadeáš Lanna jako zájezdní hostinec „Zum grünen Ast“. Současná klasicistní podoba objektu pochází z přestavby z roku 1831 realizované stavitelem Josefem Sandnerem na objednávku Vojtěcha Lanny. Kromě hostince zde byly stáje pro koně, dílny a byty. Dům byl nejsevernější součástí koněspřežné železnice České Budějovice – Linec.

Bývalý solní sklad

Objekt byl postaven ve 2. polovině 16. století a do dnešní doby pro šel mnoha přestavbami. Současný stav odpovídá roku 1902, kdy kvůli výstavbě vedle stojícího gymnázia byly 2/3 budovy zbořeny. Objekt sloužící jako sklad soli byl v 19. století součástí koněspřežné železnice České Budějovice – Linec.

Železná panna

Hradební věž středověkého opevnění vznikla v 60. letech 15. století. Jako zbrojnice a příležitostné vězení sloužila věž vojenským účelům až do roku 1825. Věž využívaly ke svým účelům později různé spolky. V současné době zde najdeme expozici uměleckých děl.

Areál bývalého dominikánského kláštera

Je významným příkladem raně a vrcholně středověkého stavitelství na jihu Čech a zároveň připomíná zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. z roku 1265. V kostele i v křížovém ambitu kolem rajského dvora jsou dochované středověké nástěnné malby.

Dům kultury Slavie

Jedna z prvních novorenesančních budov ve městě, postavena v letech 1871 – 1872. Projektována jako kulturní, společenské a politické centrum českobudějovických Němců. V interiéru je zajímavé centrální osové schodiště s kamennými balustrádami a původní koncept pilastrů s kompozitními hlavicemi. Ostatní vnitřní zařízení je novější.

Firmy v Českých Budějovicích

Budějovický Budvar, n.p.