-

WWW - World Wide Web

WWW - World Wide Web - světová rozsáhlá síť - je systém propojených dokumentů v rámci Internetu (případně v jiné i uzavřené počítačové síti).

Návrh vývoje WWW, jazyk HTML (HyperText Markup Language) a protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) publikoval roce 1989 Tim Berners-Lee a společně s Robertem Cailliau publikoval i koncept hypertextu. Dokumenty na WWW v rámci Internetu jsou propojeny právě hypertextovými odkazy. První prohlížeč WWW s názvem Mosaic vyvinul Marc Andreessen v roce 1993 a dal ho zdarma k dispozici všem uživatelům.

Webové stránky (hypertextové dokumenty), přenášející se přes Internet a protokol HTTP do prohlížečů uživatelů, jsou napsány pomocí značkovacího jazyka HTML a vzhled jim dávají CSS (Cascading Style Sheets) - česky kaskádové styly.

Chcete se naučit HTML a CSS? Podívejte se na kurz tvorby webu.

I když se v současné době používají k tvorbě webových stránek redakční systémy a do tvorby dokumentů webových stránek jsou zapojeny další technologie a programovací jazyky, vždy jde o nadstavbovou funkčnost webové stránky nebo webové aplikace. Základem je stále HTML a základní princip propojení dokumentů.

Tim Berners-Lee, jehož můžeme považovat za vynálezce webu, založil v říjnu roku 1994 World Wide Web Consortium (W3C), které udává směr vývoje HTML i CSS.

URL adresa

[Adresní řádek prohlížeče skrývá HTTP, přesto by adresa jinak nefungovala]Každý dokument na webu v rámci Internetu má zpravidla svou URL (Uniform Resource Locator, tedy jednotnou adresu zdroje.

Příklad:

http://www.czinfo.org/internet/www
http internetový protokol pro přenos hypertextových dokumentů, tedy webových stránek
www doména 3. řádu
czinfo doména 2. řádu
org doména 1. řádu (TLD)
internet/www adresa dokumentů - cesta k tomuto konkrétnímu dokumentu

Jak je vidět na obrázku vpravo, kde je screenshot adresního řádku prohlížeče Mozilla Firefox, je dnes trendem před uživatelem skrývat v URL protokol HTTP. I když není v adresním řádku dnešních prohlížečů vidět, je však stále součástí každé URL a odkaz napsaný bez HTTP by pro přenos webové stránky nefungoval.