-

Flora (rostlinstvo v ČR)

Rostliny představují pro všechny ostatní živé tvory klíč k přežití. Živočichům a lidem poskytují nejen velkou zásobu potravy, ale stejně dobře pro ně zajišťují množství kyslíku k dýchání. Botanici 1) dosud nalezli a popsali více než 350 tisíc2) rostlinných druhů, ale na světě jich existuje ještě mnohem více. Rostliny se vyskytují v rozmanitých velikostech i tvarech, mnoho rostlin se honosí nádherně barevnými květy, některé nekvetou vůbec. Rozdílný vzhled je dán prostředím, v němž rostlina žije.

1)
vědci studující rostliny
2)
zdroj: OBRAZOVÁ ENCYKLOPEDIE Příroda, ISBN 80-7237-767-1