-

Pasivní příjem

Pasivní příjem finančních prostředků je pravidelný příjem, pro jehož získávání není potřeba vynakládat žádné úsilí a není potřeba přítomnost příjemce takového příjmu.

Za pasivní příjem je považován obecně např.:

  • zisk z pronájmu nemovitostí
  • firemní zisk, kde není vyžadována přítomnost a jakákoli činnost příjemce (podíl ve firmě)
  • zisk z vlastnictví cenných papírů
  • zisk z již vytvořeného duševního vlastnictví

Obecně je možné říct, že jde o zisk z investic a dosahování pasivních příjmů je cílem investorů. K dosažení pasivního příjmu je u všech zmíněných bodů potřeba mít k dispozici kapitál jako nástroj investice (nemovitost, firmu, peníze na koupi cenných papírů) případně výdobytek vlastní práce, jinak též také kapitál, (duševní dílo).

Aktiva a pasiva člověka/rodiny

Robert Toru Kiyosaki ve své slavné knize Bohatý táta, chudý táta (Rich Dad Poor Dad) píše o důležitém rozdílu mezi chudými a bohatými lidmi, přičemž tím rozdílem je různý způsob osobních a rodinných investic buď do aktiv (budoucí bohatí lidé) nebo do pasiv (stále chudí lidé).

  • Aktiva = statky, které přinášejí další příjem (akcie, obchod)
  • Pasiva = statky, které již žádný příjem nepřinášejí (automobil, rodinný dům)

Robert T. Kiyosaki tak například píše o prošlapaném koberci bohatého táty, který později vybudoval řetězec obchodů jen proto, že místo do věcí běžné spotřeby investoval do věcí, které mu přinášeli další příjem, případně nástroj investice.