-

Konverze

V internetovém marketingu nazýváme konverzí takovou situaci, kdy návštěvník webových stránek provede akci, která je vyžadována obchodníkem a je tedy pro něj obchodním přínosem. V praxi jde tedy o dokončení objednávky nějakého zboží či služby, registraci do nějakého systému, stažení souboru apod. Poměru mezi počtem návštěv webové stránky a počtem konverzí se říká konverzní poměr nebo míra konverze.

Termín KONVERZE může mít další významy (převod do jiného formátu, změnu funkce nemovitosti, přijetí náboženského vyznání atd.

Tato stránka pojednává o konverzi jako termínu v internetovém marketingu.

Google Analytics

Pro měření konverzí a konverzního poměru se často používá nástroj Google Analytics. Ten měří návštěvnost webových stránek, sbírá údaje o návštěvnících a umožňuje právě i měření konverzí. To lze ale samozřejmě provádět i jiným způsobem, např. Facebook má svůj Facebook pixel, Sklik od Seznamu také svůj způsob měření konverzí, které může obchodník využít aj.

Nastavení konverze

[Nastavení konverze v Google Analytics] Konverzí bývá provedení požadované akce návštěvníkem webových stránek a zpravidla to může být:

  • dokončení objednávky zboží či služby
  • odeslání kontaktního nebo poptávkového formuláře
  • registrace do systému
  • stažení nějakého souboru
  • a další dle zájmu majitele webových stránek

Majitel webových stránek si nastaví konverzi např. jako událost v javascriptu nebo návštěvu konkrétní webové stránky, typicky stránky „děkujeme za objednávku“, která následuje jako poslední krok po dokončení objednávky či odeslání nějakého poptávkového či jiného formuláře.

Konverze se dá nastavit také jako cesta k určitému cíli, např. aby byla konverze provedena, musí návštěvník webu postupně navštívit několik stránek a dostat se až k cíli. Tomuto nastavení a procesu se říká konverzní trychtýř.

Konverzní poměr

konverzní poměr (míra konverze) = počet konverzí / počet návštěv 1)

Příklad:

Pokud obchodník zaznamená 50 konverzí na 1000 návštěv webu, konverzní poměr bude 5 % (50 / 1000 = 0,05 - tj. 5 %)