-

Státní svátky a další

Na této stránce je přehled státních svátků, ostatních svátků a významných dnů. Státní a ostatní svátky jsou určené zákonem jako dny pracovního klidu.

Státní svátky

Jde o dny určené zákonem jako dny pracovního klidu.

 • 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu (1993 – vznik samostatné České republiky)
 • 8. května – Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě)
 • 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod bratrů, kteří přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou Moravu)
 • 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (1415)
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (1918 – vznik Československa)
 • 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii (1939 – uzavření českých vysokých škol nacisty, 1989 – studentské protesty, které spustily sametovou revoluci)

Ostatní svátky

Jde o dny určené zákonem jako dny pracovního klidu.

 • 1. ledna – Nový rok
 • mezi 20. březnem a 23. dubnem – Velký pátek
 • mezi 23. březnem a 26. dubnem – Velikonoční pondělí
 • 1. května – Svátek práce (1890)
 • 24. prosince – Štědrý den
 • 25. prosince – 1. svátek vánoční
 • 26. prosince – 2. svátek vánoční

Významné dny

Významné dny jsou dny pracovními.

 • 16. ledna – Den památky Jana Palacha
 • 27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 12. března – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 • 28. března – Den narození Jana Ámose Komenského (1592)
 • 7. dubna – Den vzdělanosti
 • 5. května – Květnové povstání českého lidu (1945)
 • 15. května – Den rodin
 • 10. června – Vyhlazení obce Lidice (1942)
 • 27. června – Den památky obětí komunistického režimu (1950 – poprava Milady Horákové)
 • 11. listopadu – Den válečných veteránů (1918 – konec první světové války)