-

Základní informace o České republice

Česká republika, zkráceně někdy Česko, mezinárodním názvem Czechia, je parlamentní demokratický stát ve střední Evropě. Tato stránka obsahuje základní informace o České republice.

Hlavní město:Praha
Státní zřízení:parlamentní republika
ISO 3166-1:203 CZE CZ
Rozloha:78 866 km²
Nejvyšší bod:Sněžka (1603 m n. m.)
Časové pásmo:+1
Letní čas:+2
Počet obyvatel:10 572 427
Hustota zalidnění:133 ob. / km²
Jazyk:čeština
Měna:koruna česká (CZK)
MPZ:CZ
Národní TLD:.cz
Telefonní předvolba:+420
Hymna:Kde domov můj

Geografická poloha České republiky

[Česká republika na mapě]Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě sousedící společnou hranicí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem.

Nejvýše položeným místem v České republice je Sněžka (1603 m n. m.), nejvýše položený pevný bod je vrchol vysílače na Pradědu (1637,5 m n. m.) Nejníže položeným místem je Hřensko (115 m n. m.)

Území České republiky se skládá z 3 historických zemí: Čechy, Morava a české Slezsko

Další podstránky oddělení Základní informace

Státní zřízení České republiky

Česká republika je parlamentní demokracie. Český Parlament je dvoukomorový - s Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Do Poslanecké sněmovny se volí každé 4 roky 200 poslanců na základě poměrného zastoupení. V Senátu je 81 senátorů a každý má šestiletý mandát s tím, že jednou za 2 roky se volí do jedné třetiny Senátu.

Výkonnou moc má vláda, která vydává nařízení a navrhuje zákony. Je odpovědná Poslanecké sněmovně.

Hlavou státu je prezident, volený každých pět let v přímé volbě. Prezident navrhuje ústavní soudce (které musí dále schválit Senát), za určitých podmínek může rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vetovat zákony (kromě ústavních). Prezident také jmenuje předsedu vlády a další její členy na návrh předsedy. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho prostřednictvím i jednotlivých členů vlády.

  • Více o státním zřízení a politice v České republice najdete na stránce politika ČR.

Česko v jiných jazycích

Česko (zkrácený název oficiálního názvu Česká republika) se řekne polsky CZECHY, lužickosrbsky ČĚSKA, kašubsky CZECHË, slovinsky ČEŠKA, chorvatsky ČEŠKA, německy TSCHECHIEN, anglicky CZECHIA, vlámsky TSJECHIË, norsky TSJEKKIA, švédsky TJECKIEN, dánsky TJEKKIET, faersky KEKKIA, islandsky TÉKKLAND, francouzsky TCHÉQUIE, španělsky CHEQUIA, portugalsky CHEQUIA, italsky CECHIA, latinsky TZECHIA, rétorománsky LA TSCHECHIA, furlánsky CEKIE, maďarsky CSEHORSZÁG, estonsky TŠEHHI, laponsky ČEAHKKA, litevsky ČEKIJA, lotyšsky ČEHIJA, baskicky TXEKIA, v esperantu ČEHIO.

Symboly České republiky

[Česká vlajka] [Velký státní znak] [Malý státní znak] [Vlajka prezidenta republiky] [Státní pečeť] [Státní barvy]

Mezi státní symboly patří i státní hymna (tvoří ji první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj). Státním stromem je Lípa Srdčitá a symbolem Českého národa jsou i korunovační klenoty.

Instituce a úřady

Česká republika má státní úřady a další státní orgány, které zajišťují její provoz a správu.

Lidská práva v České republice

Lidská práva jsou v České republice zaručována ústavní Listinou základních práv a svobod. Podle této listiny jsou lidé svobodní a sobě rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Armáda České republiky

Armáda České republiky tvoří jednu z hlavních částí ozbrojených sil České republiky.

V čele Armády České republiky (AČR) stojí generální štáb, pod který spadají:

  • Pozemní síly AČR (jejichž základem jsou dvě brigády, které jsou spolu s dalšími jednotkami pozemního vojska určeny pro plnění úkolů na území České republiky i mimo něj)
  • Vzdušné síly AČR (vojenské letectvo zabezpečující suverenitu a obranyschopnost vzdušného prostoru ČR)

Hlavní úkoly Armády České republiky jsou obrana ČR proti vnějšímu napadení a dále plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně.

Česká republika je členem NATO a Evropské unie, přičemž AČR se primárně připravuje na obranu území státu v rámci kolektivní obrany dané článkem 5 Severoatlantické smlouvy a Společnou bezpečnostní a obrannou politikou EU.

Počasí a podnebí (klima)

Klima na území České republiky je mírné se střídáním 4 ročních období a s častým střídáním jednotlivých frontálních systémů.

Velký vliv na podnebí (klima) v ČR má nadmořská výška a reliéf, proto se u nás podnebí dle oblasti výrazně liší. Čím vyšší nadmořská výška, tím klesají průměrné teploty vzduchu a přibývá srážek.

Na území České republiky působí dvě hlavní tlaková centra s proměnlivou polohou - islandská tlaková níže a azorská tlaková výše. Výsledkem je velká variabilita aktuálního počasí, které se může značně lišit od dlouhodobých průměrů. V teplé polovině roku přináší tlaková výše teplejší a sušší počasí, naopak vliv islandské níže se projevuje bohatší oblačností a srážkami.

  • Další informace o podnebí v Česku najdete také na stránce Geografie.

Předpověď počasí na zítra

Předpověď počasí na pozítří

Předpověď počasí pochází od Předpověď počasí IN-počasí

Otopná sezona

Podle vyhlášky Ministerstva obchodu a průmyslu začíná otopné období na území ČR 1. září a končí 31. května.

Dodávka tepelné energie v otopném období začíná, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě klesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví. 1)

1)
Zdroj ČHMÚ