-

Tečka

Tečka se v češtině používá pro ukončení věty, za řadovou číslovkou, v datech a časových údajích, v zápisu peněžních částek a za zkratkou.

Kde se píše tečka:

 1. Ukončení věty v případě, že má oznamovací, někdy také rozkazovací nebo přací funkci.
 2. Za řadovou číslovkou.
 3. V kalendářních datech a časových údajích.
 4. K oddělování skupin tří číslic v peněžních částkách.
 5. Za zkratkou.

Příklady psaní tečky

 1. Toto je stránka o tečce.
 2. Toto je v pořadí 4. stránka o češtině.
 3. Půjdeme tam 13. 11. 2016 v 10.15 hodin.
 4. Obrat naší firmy je 105.450.594 Kč.
 5. Tato stránka je tečce, tzn. o češtině.

Mezera za tečkou

Tečka se připojuje k předchozímu slovu/číslu a prakticky vždy se za ní dělá mezera.

Pouze ve výjimečných případech se mezera za tečkou nepíše, např.:

 • v internetových adresách (www.czinfo.org)
 • v časových údajích (teď je 12.50 hodin)
 • ve dvoumístném vzestupném způsobu zápisu kalendářních dat (01.07.2012) v úřední a obchodní korespondenci dle normy ČSN 01 6910
 • v peněžních částkách, pokud se tečky vkládají mezi trojice číslic (105.450.594 Kč)
 • v názvech počítačových souborů (dokument.pdf)
 • v některých titulech (Ph.D.)

Kde se tečka nepíše

 • Tečka se nepíše za řadovou číslovkou v případě, že číslovka může být řadová i základní (v knize strana 4).
 • Tečku je možné vynechat za uvedením autora citátu v závorce: Představivost je důležitější než vědomosti. (Albert Einstein) Možný je ale i zápis s tečkou.
 • Pokud věta končí závorkou, v níž je tečka, další tečku na konci věty nepíšeme, tedy nikdy na konci věty nepíšeme dvě tečky za sebou.
 • Tečka se nepíše v nadpisech, v legendách tabulek, v popisech obrázků, na vývěsních štítech, nápisech na reklamních letácích apod.
 • Tečka se nepíše za nevětnými výrazy v tabulkách nebo seznamech. (Státní příslušnost: česká)
 • Tečka se nepíše za tzv. kontrakčními zkratkami (cca, fa) a za zkratkami iniciálovými (ČR, IČ).