-

Psaní mě a mně

V jakých případech se píše mě a kdy se píše mně. Pro určení správného zájmena slouží pádové otázky.

Pro rozlišení toho, kdy se v češtině používá zájmeno a kdy zájmeno mně slouží mluvnické pády, respektive pádové otázky.

Zájmeno se píše ve 2. a 4. pádu, zájmeno mně ve 3. a 6. pádu, přičemž v některých případech se tato zájmena nahrazují zájmeny mne a mi.

Tabulka použití mě a mně dle pádu

pád pádová otázka zájmeno
2. - Genitiv (bez) koho? (bez) čeho? mě / mne
3. - Dativ komu? čemu? mně / mi
4. - Akuzativ koho? co? mě / mne
6. - Lokál (o) kom? (o) čem? mně

Příklady použití zájmen mě, mně, mne a mi

  1. Nechoďte tam prosím beze . (2. pád)
  2. Opravdu se to týká? (2. pád)
  3. Dej to mně. (3. pád)
  4. Podepiš mi to. (3. pád)
  5. Vylosovali do dalšího kola. (4. pád)
  6. Potkal mne na ulici. (4. pád)
  7. Ten článek byl o mně. (6. pád)
  8. Přečtěte si více o mně. (6.pád)