-

Časté chyby v psané češtině

Hold a holt

  • HOLD (s D na konci) = pocta (ve významu vzdát někomu hold, tedy složit někomu poctu)
  • HOLT (s T na konci) = hovorové slovo, synonym slov zkrátka, prostě

Datum a mezera za tečkou

V základním zápisu, např. 17. 11. 2016 je za tečkou vždy mezera. Norma ČSN 01 6910 připouští v obchodní a úřední korespondenci dvoumístný způsob vzestupného psaní data, např. 01.01.2017, takže v takovém případě se mezera za tečkou psát nemusí.

Zápis např. 1.1.2017 je ale vždy chyba.

Psaní mě a mně

Pro rozlišení toho, kdy se v češtině používá zájmeno a kdy zájmeno mně slouží mluvnické pády, respektive pádové otázky.

Více na stránce Psaní mě a mně.

Tip a typ

  • tip - doporučení (tip na výlet), nebo odhad (tip na sportovní výsledek)
  • typ - druh něčeho, např. typ automobilu, telefonu…